Denna sida uppdateras löpande! Rätten för ändringar förbehålles!

Klicka på bilden,

för större format


Mit einem Linksklick auf ein Bild, erhalten Sie ein grösseres Format.


Förklaring för alla Trådalster:2-8 mm, svetsad,blank eller svärtad.
Samtliga mått är angivna i millimeter.

Dr.7. (B 320 x H 260)
Dr.11. (B 420 x H 400)
Dr.15. (H o.B 630)
Dr.19. (B 330 x H 670)
Dr. 24
Dr.0007 A100x78,B70x65,C90x75
Dr.28
Dr.32. (B 130 x H 395)
Dr.36. (B 140 x H 390)
Dr.39. (B 810 x H 1610), Odysseus och Penelope.
Dr.44. (B 280 x H 280)
Dr.
Dr.51.
Dr.0049.
Dr.55. (B 520 x H430.)
Dr.59. (B 450 x H 800) Elisabeth
Dr.63. (B 290 x H 600)
Dr.68. (B 390 x H 380)
Dr.73. (B 340 x H 580) Jenny.
Dr.77. (B 330 x H 1260) Elisabeth.
Dr.81. (B 580 x H 1470)
Dr.85. (B 125 x H 490)
Dr.89. (B 350 x H 550) ( 2 kvinnor )
Dr.93. (B 800 x H 700)
Dr.97. (B= 330 X H=880)
Dr.1. (B 150 x H 460)
Dr 4. (B 365 x H 480)
Dr.8. (Ringar enl.önskan)
Dr.12. (B230xH500)
Dr.16. (B 340 x H 500)
Dr.20. (B 360 x H 480)
Dr.25. (B 420 x H 775)
Dr.29. (B 280 x H 425)
Dr.33. (B 300 x H 500)
Dr.37. (B 160 x H 365)
Dr.40. (B 150 x H 415)
Dr.45. (B 280 x H 1030)
Dr48.(B 235 x H 310)
Dr.52. (B 310 x H 500)
Dr.56. (B 360 x H 550)
Dr.60. C=B110xH110)
Dr.64. (B 455 x H 645)
Dr.69. (B 220 x H 245)
Dr.74. (B 285 x H 390)
Dr.78. (B 610 x H 960)
Dr.82. (B 250 x H 400)
Dr.86.(B 400 X H 570) Lady G.
Dr.90. (B 330 x H 835)
Dr.94. (B 825 x H 620) Symbol för Radiohjälpen 90 19 50-6
Dr.98. (B 350 x H 615) Undertäcknad 17 år
Dr.101.(B 440 X 780) Brigitte Bardot
Dr. 2. (B 380 x H 800)
Dr.5. (B 500 x H 630) Två Kvinnor .
Dr.9. ( B 140 x H 410)
Dr.13. (B 145 x H 365)
Dr.17. (B 295 x H 410)
Dr.22. (B 450 x H 800)
Dr.26. (B 430 x H 1210) Elisabeth.
Dr.30.
Dr.34.
Dr.41. (B 270 x H 455)
Dr.43.(B 370 x H 400)
Dr.46.
Dr.49. (B 215 x H 130)
Dr.53. (B 315 x H 445)
Dr.0064.C=B120xH130
Dr.57. (A=B120xH135)
Dr.61 . (B 270 x H 280)
Dr.65. (B 220 x H 280)
Dr.70. (B 220 x H 255)
Dr.75. (B 245 x H 245)
Dr.79. (B 290 x H 460)
Dr. 83. (B 550 x H 1200) Lady G.
Dr.87 (B 270 x H 500)
Dr.91.
Dr.95.
Dr.99. (B 210 x H 360)
Dr. 3. (B 400 x H 350) Två Kvinnor
Dr.6. (B 135 x H 1100)
Dr.10. (B 460 x 780)
Dr.14. spetsar i mässing.
Dr.18. (B 255 x H 300)
Dr. 23. (B 540 x H 940) Inger,E. 20 År
Dr.27. (B 1050 x H 1140)
Dr.31.
Dr.35. (B 340 x H 490)
Dr.38. (B 450 x H 620)
Dr.42. (B 320 x H 445)
Dr.47. (B 225 x H 420)
Dr.50.
Dr.54.
Dr.58.
Dr.62.
Dr.66.
Dr.67. (B575xH525)
Dr.71. (A=B285xH120)
Dr.72. (B 610 x H 470)
Dr.76. (B 220 x H 530)
Dr.80. (B 330 x H 880)
Dr.84. (B 240 x H 445)
Dr.88. (B 130 x H 440)
Dr.92. (H 160 x B 120)
Dr.96. (B 300 x H 480)
Dr.100. (B 400 x H 600) Malin